Vocabulario en inglés: educación

Academia Academy Alumnado Student body Alumno Pupil Aprender de memoria To learn by heart Aprobar un examen To pass an examination Asignatura Subject Aula Classroom Beca Scholarship, grant Biblioteca Library Bolígrafo Ball-point pen Catedrático Professor Chuleta Crib Lección Lesson Colegio School Residencia universitaria Hall of residence Compañero de clase Classmate Convocatoria Assembly notice Cuaderno Exercise […]

Leer más Vocabulario en inglés: educación